Vårt nyhetsbrev


Teknik

Flaviola koncentrerade kryddoljor är en ny innovativ livsmedelsprodukt utvecklad och producerad i Sverige. Det finns ingen motsvarighet i världen.  Ett fåtal droppar räcker ofta för att snabbt ge god smak och eller nyttig färg.

5colors.JPG

Vid tillverkningen användes kryddor och vegetabilisk matolja som ingredienser till 100%. Det sker i en avancerad utrustning som vi utvecklat evolutionärt under många år. Smakämnen och naturliga färgämnen överförs från kryddor och koncentreras i vegetabilisk matolja.

Den resulterande produkten innehåller naturliga smakämnen och färgämnen från kryddor och vegetabilisk matolja. Produkterna är mycket kryddstarka, naturligt färgade, klara och fria från vatten och växtpartiklar.  Dessa egenskaper gör att produkterna får en naturligt lång hållbarhet på flera år utan behov av salt, konserveringsmedel, syntetiska färgämnen och andra tillsatser.

Vi har utvecklat speciella processmetoder som ger produkterna optimala sammansättningar och hög kvalitet. Det har skett genom en mängd experiment och tusentals detaljerade analyser med GC-MS och GC-FID.

GC-MS och GC-FID används för kontinuerlig kvalitetskontroll av råvaror och färdiga produkter. För detta har vi utvecklat speciella utrustningar och kompletterande specialmetoder för provtagning, anrikning, extraktion och kemisk analys.