Vårt nyhetsbrev


Om oss

Flaviola.se är en del av Arealia AB som är ett oberoende företag. Arealia AB grundades 1999 och har sin grund i avancerad forskning. Arealia löser praktiska forsknings- och utvecklingsproblem med högteknologi. En av många specialiteter är avancerad kemisk analys av komplexa organiska blandningar. Våra kunder varierar mellan multinationella storföretag, medelstora företag, småföretag till individer.

Flaviola koncentrerade kryddoljor (flytande kryddor) har utvecklats av Docent Jim Olsson och Fil. Dr. Jörgen Pedersen för att med modern teknik optimera användningen av kryddor. Utvecklingen av produkterna har har krävt många års forskning och utveckling. En helt unik utrustning och processmetoder för koncentration av smakämnen i kryddor har utvecklats. Finansieringen har skett internt och genom privata insatser av Jim Olsson och Jörgen Pedersen.


Detaljerade vetenskapliga studier av doft- och smakämnen från olika växter var en inspiration för utveckling av Flaviola flytande kryddor. Dessa studier har sin grund i avancerad forskning och utveckling som pågått under många år.

Jim Olsson är Docent (Ph. D. higher level) i Fysikalisk kemi vid Göteborgs Universitet. Han har varit anställd vid Fysikalisk kemi Göteborgs Universitet, Tillämpad Fysik Volvo teknisk utveckling, Fysikalisk kemi Chalmers Tekniska Högskola och Chalmers Industriteknik.

Jörgen Pedersen är Fil. Dr. (Ph. D.) i Organisk kemi vid Göteborgs Universitet. Han har varit anställd som utvecklare av läkemedel vid Astra och Nobelpharma, Klinisk kemi Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Studsvik Energy.

Farshid Owrang är Tekn. Dr. i Material- och Ytkemi vid Chalmers tekniska högskola. Han har bland annat arbetat som utvecklare/designer av avancerade kemiska processer.

Utveckling och tillverkning sker i idylliska Olsfors i Bollebygd.